Swie Yap - Tai chi chuan Training en Coaching
Chi massage
Mensen in hun kracht brengen
Klankschaal uitvoering
Zhineng (Chi Neng) Qigong
IDOGO® Qigong
T'ai-chi-ch'uan
Vechtkunst als levenskunst
Zachte kracht
De oefeningen
Verdere toepassing en werking
Workshop
De trainer
Reacties en ervaringen
Workshops Elisabeth Vreedehuis
2 en 10 juni Den Haag
Retraite in de natuur op Bergplaas Zuid Afrika voorjaarsvakantie 2019
Reisinformatie Tai-chi retraite op Bergplaas
Lessen bij Debora en Merlijn
Lessen 2018 in Delft
Lessen 2018 in Den Haag
Aanvullende informatie
Contact
Workshops Elisabeth Vreedehuis
2 en 10 juni Den Haag
TAI-CHI en QIGONG met Swie Yap
“Stromend bewegen”

Zaterdagochtend 2 juni, 10:00 - 12:30 uur Zondagochtend 10 juni, 10:00 - 12:30 uur

Website Vreedehuis

Maak samen met Swie Yap, een meester in het vak, kennis met een aloude Oosterse bewegingskunst en ervaar hoe deze je dagelijks leven kan verrijken. Tai-chi en Qigong helpen je om jezelf gewaar te worden, om tot meer bewustwording te komen van jezelf, en daardoor te leren ontspannen. Ontspanning betekent niet verslapping, maar betekent ‘zacht worden voor jezelf en voor innerlijke kracht’. Je werkt toe naar een ontspannen waakzaamheid, om zodoende jezelf beter te aarden, en je levensenergie te laten stromen. Swie neemt je stapsgewijs mee in deze mooie wereld van Tai-chi en Qigong, met zijn eigen beproefde aanpak.

Ervaring of voorkennis is niet nodig, de workshops zijn geschikt voor zowel beginners als ervaren bewegers, ieder kan op eigen niveau heerlijk meedoen. We bieden twee workshops aan van 2,5 uur, op zaterdag- en zondagochtend. Ze zijn ook los van elkaar te volgen.

Entree: €15 per losse workshop; €25 voor beide workshops
Café geopend op beide dagen
Reserveren: info@vreedehuis.nl
Vermeld bij je reservering: Workshop tai chi + Welke datum(s) + Naam + Hoeveel personen.
Je ontvangt dan per email een bevestiging met betalingsgegevens.

Stromend bewegen: Zachtheid als teken van kracht
Swie: “Stromend bewegen is iets wat we allemaal goed kunnen gebruiken, maar wat meestal niet vanzelf gaat in een samenleving die alsmaar drukker wordt. Zelf heb ik roots in zowel de Oosterse als Westerse wereld, en ik zie het als een mooie opgave om het goede van beide werelden met elkaar te verbinden. Voor mij gaat het niet alleen om de fysieke gebaren van Tai-chi, die op zichzelf al ontspanning brengen, maar vooral ook om dat wat gewoon voorhanden is te benutten en met een andere levensinstelling kennis te laten maken. Het is een weg tot innerlijke bewustwording. Ik streef ernaar om dit te doen op een manier die aanspreekt en aansluit bij de voorstellings- en belevingswereld van de moderne mens. Om staande te kunnen blijven in alles wat de maatschappij van ons vraagt, en je eigen weg te kunnen blijven vinden. Net als het stromende water.”

Gezondmakend bewegen: Cultuurfactor van belang
Ter vergelijking: In de antroposofie heeft grondlegger Rudolf Steiner honderd jaar geleden een aanzet gegeven voor Euritmie, als een gezondmakende bewegingskunst die aansluit bij de bewustzijnsontwikkeling van de moderne mens. Steiner zag dat met name in de Westerse wereld veel minder sterke bewegingstradities zijn dan in andere werelddelen, en dat nog bestaande vormen langzaamaan tot folklore zouden worden voor enkele liefhebbers. Terwijl een levendige praktijk van ‘harmonisch bewegen’ juist van groot belang is voor zowel een gezonde individuele als cultureel-maatschappelijke ontwikkeling. Enerzijds vanwege de sociale samensmedende functie, en anderzijds vanwege het activeren van de fysieke zintuigen als ingang voor subtiele innerlijke zintuigen, realiteitszin en scheppende vermogens. Het feit dat tegenwoordig bijvoorbeeld steeds meer stemmen opgaan voor ‘bewegend leren’ in het onderwijs, bevestigen ook dit belang.

Het Vreedehuis omarmt mogelijkheden om vanuit verschillende perspectieven kennis te maken met ‘zinvol bewegen’, om overeenkomsten en verschillen te kunnen ervaren, om gedeelde onderliggende waarden te kunnen herkennen, om vernieuwende elementen te kunnen ontdekken, die bijdragen aan een leefbare wereld.

Deze workshops zijn een samenwerkingsproject tussen het Vreedehuis en Swie Yap, zonder winstoogmerk, ter bevordering van bewustzijnsontwikkeling en bruggen bouwen tussen culturen.

Contact opnemen